Νέα – Ανακοινώσεις

15η Συνεδρίαση ΔΣ- Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 11-9-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 26916
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 26916/11-9-2014 πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)».

2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.).

3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Θήβας (ΔΗΚΕΘ).

4. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δ.Θηβαίων και επιλογή παραγωγικών τάξεων που θα συμμετάσχουν στη σύνθεσή της.

5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θήβας και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.

6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θήβας και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για τον ΕΝΦΙΑ μετά από πρόταση του συνδυασμού «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΗΒΑΣ».

8. Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Θηβαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΙΑ.Β…