Νέα – Ανακοινώσεις

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 14-5-2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 11216
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 11216/14-5-2015 πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων στις 18 MAΪΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. 3η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2. 5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 .

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. (απόλυτη πλειοψηφία).

4. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Θηβαίων.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Εστιατόριο – Εψητήριο», ιδιοκτησίας των «Αφων Καραγιώργος Βασίλειος & Αλέξανδρος», που λειτουργεί στο 90ο χλμ. της Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα (αριστερή πλευρά του αυτοκινητόδρομου) (θέμα από παραπομπή από την Επ. Π.Ζ. με την υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση της). (θέμα από αναβολή).

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της κατά πλάσμα δικαίου χορηγούμενης άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Εστιατόριο-Εψητήριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «90 ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στο 90ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία (δεξιά πλευρά του αυτοκινητόδρομου) (θέμα από παραπομπή από την Επ.Π.Ζ. με την υπ’ αριθ. 18/201…