Τα Νέα του Δήμου

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Θηβαίων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στις 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Θηβαίων, πραγματοποίησε εκλογές εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων ΠΟΕ – ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω εκλογές και με την με αριθ. 1/5.3.2020 απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου , η νέα σύσταση του Δ.Σ. είναι:
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
Πρόεδρος : Παπαγιαννάκη Ελένη
Αντιπρόεδρος: Καγιούλης Ιωάννης
Γραμματέας: Σύρου Ζωή
Ταμίας:Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Μέλος: Γιαννάκη Σταυρούλα

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
Παναγιώτου Ευαγγελία
Μπάκας Κωνσταντίνος
Λιόντας Νικόλαος

Ελεκτική Επιτροπή
Δαγδελένη Μαρία
Καλατζή Γεωργία
Καπούλα Κωνσταντίνα
Κουκιανάκης Παναγιώτης (αναπληρωματικός)

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α.
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Παναγιώτη Ευαγγελία
Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Κέντζη Ειρήνη
Κόλλιας Πίνδαρος

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΗΒΑΣ