Νέα – Ανακοινώσεις

1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Βοιωτίας

Δείτε εδώ  το σχετικό δελτίο