Νέα – Ανακοινώσεις

1η Δωρεάν Διανομή Τροφίμων μέσω του Προγράμματος του ΥΠ.Α.Α.Τ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο.

Ο Δήμος Θηβαίων, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος της Ε.Ε. « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους» , πραγματοποίησε την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013, την πρώτη δωρεάν διανομή τροφίμων σε τριάντα πέντε (35) άπορες οικογένειες που διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες Ελεώνα, Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Βάγια, Πρόδρομο, Ελεώνα και Ξηρονομή.

Σύμφωνα με την 22830/5-4-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 660/Β/2011) «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης», όταν φορείς υλοποίησης ορίζονται Δήμοι , Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους δικαιούχοι της διανομής ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου, όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Συγκεκριμένα ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Θηβαίων ορίζονται οι Τοπικές Κοινότητες Δομβραίνα, Θίσβη, Μουρίκι, Ξηρονομή, Πρόδρομος, Αμπελοχώρι, Ελεώνας, Βάγια, Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Λουτουφί, Μελισσοχώρι, Νεοχωράκι, Πλαταιές και Ύπατο.

Οι δικαιούχοι επιλέχθηκαν έπειτα από αίτηση που είχαν υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε πρώτη φάση τους διανεμήθηκαν τα εξής προϊόντα: γραβιέρα Κρήτης και ζυμαρικά. Έπεται, σε δεύτερη φάση, η διανομή ελαιολάδου, φέτας και ρυζιού.

Το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και περιλαμβάνει βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα (ενδεικτικά : ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί).

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα.

Σημα…