Νέα – Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Η Β Α Ι Ω Ν

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στην τακτική του συνεδρίαση της 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 συζήτησε μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεώς του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το από 1-2-2013 μήνυμα συμπαράστασης του Δημάρχου Θηβαίων προς τους αγρότες, το από 15-2-2013 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας με το οποίο εκφράζει τη συμπαράστασή της στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της Περιφέρειάς μας και μετά από διαλογική συζήτηση, με τη μειοψηφία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αντ.Τουλουμάκου – Λαζ.Κολιγιάννη – Αθ.Σκούμα, οι οποίοι πρότειναν δικό τους ψήφισμα, και Θεμ.Νόκα

Ε Ξ Ε Δ Ω Σ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
το ακόλουθο Ψήφισμα :

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα των αγροτών μας, οι οποίοι μάχονται για τη βελτίωση της ποιότητας στην εργασία τους, τη μείωση των εξόδων της παραγωγής των προϊόντων τους και για τη διασφάλιση της διάθεσης αυτών χωρίς μεσάζοντες προς όφελος της κοινωνίας.
Στηρίζουμε τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών όπως αυτά κατατέθηκαν από τους φορείς και εκπροσώπους των (μείωση τιμής πετρελαίου, μείωση στο αγροτικό ρεύμα, απόδοση του ΦΠΑ και των οφειλών του Υπουργείου προς τους Αγρότες) γιατί πιστεύουμε ότι η Ελληνική οικονομία, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί, σε οποιοδήποτε οικονομικό ή νομισματικό περιβάλλον, οφείλει να επενδύσει στην ανόρθωση της πρωτογενούς παραγωγής.
Η επιστροφή της Ελληνικής οικονομίας στην πρωτογενή παραγωγή θα δώσει διέξοδο στην οικονομική κρίση, στην ανεργία και θα οδηγήσει στην καθιέρωση κυρίαρχης θέσης των Ελληνικών προϊόντων στη διεθνή οικονομία.
Πριν λοιπόν από κάθε είδους σχεδιαζόμενη επένδυση ή ανάπτυξη, οφείλει η Ελληνική Πολιτεία να υποστηρίξει έμπρακτα του…