Νέα – Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 17-6-2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 16 Ιουνίου 2016, μετά από ενημέρωση που έγινε από τον κ. Δήμαρχο Θηβαίων και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την διαπιστωθείσα κινητικότητα για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Θήβα, σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή Πυρίου Θηβών, κατέληξε στο ακόλουθο ομόφωνο Ψήφισμα :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων