Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2023 αποφάσισε

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

την έκδοση ψηφίσματος στο οποίο εκφράζει την έντονη ανησυχία του  στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού. Στηρίζει της θέσεις της Ένωσης ΔΕΥΑ και εναντιώνεται στην υπαγωγή των ΔΕΥΑ στον έλεγχο και την εποπτεία της υπό ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Δηλώνει την έντονη αντίδρασή του στην απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μέχρι σήμερα ασκεί  με επιτυχία τον έλεγχο και την εποπτεία των ΔΕΥΑ.

Χρηματοδότηση και ενίσχυση προσωπικού χρειάζονται οι ΔΕΥΑ και όχι ιδιωτικοποίηση.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι δικαίωμα και τα δικαιώματα δεν πωλούνται.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ – ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ