Νέα – Ανακοινώσεις

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το οικ. έτος 2014

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, στην Ειδική Συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, ο προϋπολογισμός του Δήμου Θηβαίων για το οικ. έτος 2014, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ (οικ. 30842/31-07-2013) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών και θα υλοποιηθεί κάτω από τη μηνιαία παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από το Υπ. Εσωτερικών & Οικονομικών μέσω του κόμβου Διαλειτουργικότητας.

Φέτος, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, για πρώτη φορά μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού (το οποίο εισάγεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών ) προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και ακολούθησε η ψήφιση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού παρουσιάζεται ισοσκελισμένο στο ποσό των 21.880.087,95 ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 2013 κατά 9.701.325,84 ευρώ .

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου στην εισήγησή του τόνισε ότι o Προϋπολογισμός του 2014 παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη του Δήμου, όσο αφορά στα έσοδα, με βάση τις εισπράξεις των ετών 2012 και 2013 και τις μειωμένες κρατικές επιχορηγήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ) το 2013 άγγιξαν το 58%, εξαιτίας των οποίων οι Δήμοι αδυνατούν όχι μόνο να καλύψουν τις στοιχειώδεις λειτουργικές τους δαπάνες και να συμπληρώσουν την τοπική τεχνική υποδομή των πόλεων, αλλά και να συντηρήσουν στοιχειωδώς τους δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, τον κοινωνικό εξοπλισμό και τα σχολεία της περιοχής τους και να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, με συνέπεια να δημιουργούνται αυξημένοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, υποβάθμιση περιβάλλοντος και κίνδυνος ατυχημάτων.

Όπως είπε χαρακτηρίστηκα ο κ. Δήμαρχος : « Κάτω από αυτές τις συνθήκες καλούμαστε να λειτουργήσουμε το Δήμο στα καθημερινά προβλήματά του και να εφαρμόσου…