Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφισμα επιτροπής αγώνα Δήμου και φορέων Δήμου Θήβας

Το εντυπωσιακό σε συμμετοχή συλλαλητήριο της Παρασκευής, ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι φορείς και οι κάτοικοι της Θήβας απέδειξαν την πρόθεσή τους και την ικανότητά τους να συνεννοηθούν, να συμπράξουν και να επιβάλουν τη θέλησή τους.
Τα προβλήματα που αφορούν τη Θήβα και τους κατοίκους της, αντιμετωπίζονται ουσιαστικά μόνο με συνεννόηση, συντονισμένη και αποτελεσματική συνεργασία και δράση. Δηλώνουμε ότι:

1. Το μείζον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής μας, αφορά εμάς και από εμάς θα δοθούν οι λύσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). Επομένως δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να μετατραπεί η περιοχή μας σε χώρο υποδοχής και διαχείρισης, με οποιοδήποτε τρόπο, απορριμμάτων άλλης περιοχής.

2. Η διαχείριση απορριμμάτων δεν μπορεί παρά να διατηρήσει τον δημόσιο, κοινωφελή και ανταποδοτικό χαρακτήρα της. Επομένως, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υποκατασταθούν ο Δήμος Θηβαίων και ο Φο.Δι.Σ.Α. της περιοχής μας (ΔΕΠΟΔΑΘ) από ιδιώτες, ούτε στην αποκομιδή, ούτε στη διαχείριση των απορριμμάτων.

3. Η συνεπής και αποτελεσματική τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί υποδειγματικά στην περιοχή μας ο ΧΥΤΑ, ενώ παράλληλα προωθούμε την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, μειώνοντας έτσι την ποσότητα απορριμμάτων που αποτίθενται στο ΧΥΤΑ. Επομένως, και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί ο ΧΥΤΑ στην περιοχή μας, δεν τίθεται ζήτημα εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης των απορριμμά…