Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Θηβαίων για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ

Δείτε εδώ το ψήφισμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, ενημερώθηκε από το Δήμαρχο Θηβαίων, για την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στους Δήμους και τις Περιφέρειες με την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ41/Α’/20-4-2015), με οποία προβλέπεται η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που επακολούθησε και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία (23 εκ των 26 παρευρισκομένων δημοτικών συμβούλων) το ακόλουθο ψήφισμα :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την υποχρέωση των Δήμων να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας, αποτελεί βαρύτατο πλήγμα κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και την κατάσταση οικονομικής ασφυξίας που έχει δημιουργηθεί από τους δανειστές της Χώρας κάτω από τις οποίες αναγκάζεται να λειτουργήσει η Κυβέρνηση.
Όμως τούτο δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία, για να δεσμεύονται τα ταμειακά διαθέσιμα που διατηρούν οι Δήμοι.
Η απόφαση αυτή καταρρίπτει την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανατρέπει το στοιχειώδη προγραμματισμό του Δήμου, αφού χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει ή εξακολουθήσει κανένα έργο και κινδυνεύουν να ακυρωθούν αναπτυξι…