Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφισμα ΔΣ Θηβαίων σχετικά με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων που επέρχεται με Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων καταγγέλλει την προσπάθεια κατάργησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των άλλων Νομικών Προσώπων των Δήμων που επιχειρείται να γίνει με υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα με την ψήφιση της υποπαραγράφου ΣΤ12 του Ν.4152/2013 και τις διατάξεις του προωθούμενου σχεδίου νόμου *Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις* του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η επιχειρούμενη κατάργηση των δημοτικών νομικών προσώπων και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα είναι καταστροφική. Μέσω αυτών (των δημοτικών νομικών προσώπων και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων) ασκούνται θεμελιώδεις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποιούνται πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, που θα έμεναν απρόσιτες στο ευρύ κοινό, αντιμετωπίζεται η ανεργία, και κυρίως παρέχονται με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, υψηλού επιπέδου κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες, που ανακουφίζουν τα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα στην κρίση τμήματα του τοπικού πληθυσμού. Η κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων θα ανοίξει την λεωφόρο των ιδιωτικοποιήσεων: κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ.) που τώρα παρέχονται δωρεάν στον τοπικό πληθυσμό θα αποτελέσουν *φιλέτα* για τη διανομή των οποίων θα διαγκωνίζονται ιδιωτικοί φορείς.
Εξάλλου η μονομερής *άνωθεν* κατάργηση θέσεων εργασίας, η μονομερής *άνωθεν* διαγραφή ολόκληρων δημοτικών φορέων πλήττει καίρια όχι μόνον τις εργασιακές σχέσεις, όχι μόνον τη μορφή των Δημοτικών Επιχειρήσεων ως ειδικότερης έκφανσης αυτοδιοικητικής παρουσίας, αλλά αυτόν τον ίδιο τον πυρήνα της υπόστασης των Δήμων ως αυτοδιοικούμενων Οργανισμών. Ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να παραβιάζει τον σκληρό πυρήνα της πολιτικής-διοικητικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και να εξαλείψει την οργανωτική τους αυτοτέλεια. Σε καμία δε περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταργεί οριζόντια ή και κατά τόπο νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχ…