Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Θήβας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στην τακτική του συνεδρίαση της 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 συζήτησε το θέμα που έχει προκύψει για την πορεία και τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας μετά από αίτημα του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και Αναπληρωτή Διοικητή των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Λιβαδειάς- Θήβας κ. Σβίγγου.

Κατά τη συζήτηση παρευρέθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Μουλκιώτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ψυχογιός, ο Διοικητής των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Λιβαδειάς- Θήβας κ. Γκιζίμης, από πλευράς του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου αυτού κ.κ. Σκουμπουρδής και Γεωργακόπουλος, επίσης μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας, από πλευράς των εργαζομένων στο Νοσοκομείο ο κ. Παπαπέτρου, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας κ. Πρωτόπαπα και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας κ. Ζέρβας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο Νοσοκομείο Θήβας εκ του ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο υπό ενιαία διοίκηση με το Νοσοκομείο Λιβαδειάς. Επίσης ενημερώθηκε για την υποστελέχωση αυτού σε σοβαρούς τομείς, με αποτέλεσμα ακόμα και οι επιπρόσθετες εφημερίες του Νοσοκομείου να καλύπτονται από ιατρούς με εντολή του Διοικητή, λόγω του ότι δεν υπάρχει καθημερινή κάλυψη ειδικευμένου ιατρού σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα εργαστήρια του Νοσοκομείου να λειτουργούν μόνο τις πρωινές ώρες και με σοβαρές ελλείψεις, που δεν επιτρέπουν να γίνονται βασικές εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, ενώ Τμήματα αυτού, όπως το Χειρουργικό και το Καρδιολογικό, να υπολειτουργούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από μακρά διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όλες τις απόψεις που αναπτύχθηκαν, επιβεβαιώνοντας και προηγούμενες αποφάσεις του

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΕΙ

Α. Την πλήρη αναβάθμιση του Νοσοκομείου Θήβας, με τη στελέχωση αυτο…