Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων για την επαναπρόσληψη ιατρών και την επανεκκίνηση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Θήβας (ΠΕΔΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα : 28-3-2018

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίασή του στις 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την επαναπρόσληψη ιατρών και επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας της Θήβας (ΠΕΔΥ) και μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στο ακόλουθο Ψήφισμα :

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού του Δήμου μας για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας μέσα από Δημόσιες Δομές, ζητεί από την 5η ΔΥΠε την επανεκκίνηση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Θήβας (ΠΕΔΥ).
Ως ισχυρή βάση επαναλειτουργίας του, αποτελεί η επαναπρόσληψη των απολυμένων ιατρών που δικαιώθηκαν με την υπ’ αριθ. 181/2018 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών.
Με την επαναπρόσληψή τους οι εξειδικευμένοι ιατροί θα υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας της Θήβας και θα παρέχουν σε όλους τους πολίτες του Δήμου, και ειδικά στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, υπηρεσίες υγείας ειδικά στη σημερινή εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Μας προκαλεί δε κατάπληξη για το ότι μέχρι σήμερα η 5η ΔΥΠε δεν έχει προβεί στην επαναπρόσληψη των ιατρών που δικαιώθηκαν και στην επαναλειτουργία του ΚΥ, πράγμα που συνεπάγεται την επιβάρυνση του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών, αφού το Κέντρο Υγείας, όπως λειτουργεί σήμερα, αποψιλωμένο από προσωπικό, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες παροχής Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Καλούμε την 5η ΔΥΠε να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβές στην πλήρη επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας Θήβας, με την επαναπρόσληψη του ιατρικού προσωπικού που δικαιώθηκε δικαστικά, εντός του ιστού της πόλης και με ολοκληρωμένο ωράριο πρωινό και απογευματιν…