Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφισμα Δημοτικής Κοινότητας Θήβας για κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Η Β Α Ι Ω Ν
——————————————-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίαση της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, συζήτησε προ ημερησίας διατάξεως το ζήτημα
«για κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα»
Μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θηβαίων
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεση του στη διακοπή της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Προγραμμάτων και Δράσεων που υλοποιούνται στο Δήμο Θηβαίων από Ευρωπαϊκούς Πόρους, με την επίκληση του, δήθεν, υψηλού ποσοστού του ΑΕΠ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Τα Κοινωνικά Προγράμματα που υλοποιούνται στο Δήμο Θηβαίων και αφορούν στη «Λειτουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου Φροντίδας για τσιγγάνους», το «Βοήθεια στο Σπίτι» τη Φιλοξενία Παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς και τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων, απευθύνονται σε άτομα που κάθε άλλο παρά διαβιούν κάτω από ανεκτές κοινωνικά και οικονομικά συνθήκες.
Εξάλλου η διακοπή της επιδότησης φιλοξενίας των παιδιών σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα αποτελέσει ένα ακόμη δυσβάστακτο πρόβλημα στις ήδη χειμαζόμενες οικογένειες εργαζομένων και ανέργων. Περαιτέρω η παύση της λειτουργίας των Κοινωνικών Προγραμμάτων θα προσθέσει και άλλους ανέργους σε μια Περιφέρεια όπου το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 25%.
Εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεση του στην εξαίρεση της Βοιωτίας από το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος εξαιρούνται του σχετικού προγράμματος, καθώς αυτό αντλεί πόρους από το ΕΚΤ, το οποίο δεν χρηματοδοτεί τις Περιφέρειες του Στόχου 2, στις οποίες πλασματικά ανήκει και η δ…