Νέα – Ανακοινώσεις

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015

ΔΕΙΤΕ εδώ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014