Νέα – Ανακοινώσεις

Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Δήμου Θηβαίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Εκτός συγχρηματοδοτούμενων πόρων (ΕΚΤ) μένει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεδομένου ότι θεωρείται «οικονομικά ανεπτυγμένη περιφέρεια», άρα δεν είναι δυνατή η χρηματοδότησή της για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας.

Συνέπεια αυτής της αντιμετώπισης είναι ο κίνδυνος παύσης της λειτουργίας των ακόλουθων προγραμμάτων που ήδη υλοποιούνται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων, αλλά και μη υλοποίησης έργων στα οποία ο Δήμος Θηβαίων έχει ενταχθεί και έχει υποβάλλει σχετικές προτάσεις:

1. Το Πρόγραμμα με τίτλο : «Λειτουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου Φροντίδας για τσιγγάνους στη Θήβα Ν. Βοιωτίας» που υλοποιείται από τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) από το έτος 2008, παρέχοντας υπηρεσίες σε 500 και πλέον Έλληνες τσιγγάνους, που διαμένουν στην πόλη, αλλά και σε μεγάλο αριθμό που διαμένουν στην περιοχή της Αλιάρτου και της Λιβαδειάς.

2. Το Πρόγραμμα με τίτλο : «Βοήθεια στο σπίτι» που υλοποιείται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) από το έτος 2000, και παρέχει τις υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν τη βοήθεια, την περίθαλψη κατ΄ οίκον και εν γένει την υποστήριξη ηλικιωμένων, και ΑμεΑ, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. Είναι προφανές ότι η κατάργηση του προγράμματος επιφέρει συνέπειες τόσο σε ότι αφορά την παροχή των υπηρεσιών όσο στην κατάργηση θέσεων εργασίας. Μόνο στο Δήμο Θηβαίων από την παύση υλοποίησης και των δύο προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας προστίθενται στη λίστα των ανέργων είκοσι πέντε (25) άτομα, τα οποία απασχολούνται στις συγκεκριμένες δομές.

3. Το πρόγραμμα με τίτλο : «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) το οποίο έχει εγκριθεί να υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τίτλο «Βοιωτών αλληλεγγύη για την απασχόληση» στην οποία συμμετέχει …