Νέα – Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες για τους εκλογείς

Ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου και προς διευκόλυνση των πολιτών ανακοινώνονται τα εξής:
1) Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι οι Ευρωπαίοι πολίτες στη χώρα μας δεν απαιτείται να έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια.
Για το σκοπό αυτό, εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) και συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής.
2) Οι Ομογενείς και οι Υπήκοοι Τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην χώρα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Πληροφορίες στην κ. Ελένη Κατσέλη (αρμόδια Υπάλληλος Δήμου Θηβαίων)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2262 3 50664