Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα των Συλλόγων

ΧΕΝ ΘΗΒΑΣ -Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη μας σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

Η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρες 5-7μμ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (ΔΗΚΕΘ), αίθουσα «ΑΡΜΟΝΙΑ».

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μας.

Θέματα ημερησίας διατάξεως
• Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων 2021
• Έγκριση του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021.
• Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους 2022
• Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέρθει εκ νέου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση.
Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID – 19.

Θήβα, 28 Φεβρουαρίου 2022
ΧΕΝ ΘΗΒΑΣ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννα Τούσσα

Mπορείτε να δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.