Νέα – Ανακοινώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Δήμος Θηβαίων: “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

O Δήμος Θηβαίων βάση της Ισχύουσας Νομοθεσίας Ν. 4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 και ισχύει, υλοποιεί “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων (σκύλων)”, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Θήβας “?γιος Φραγκίσκος” .
Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών, κλινική εξέταση,εξέταση αίματος, εξέταση αίματος για Leishmania (καλαζάρ), πλήρη εμβολιασμό, στείρωση, εξωτερική και εσωτερική αποπαρασίτωση, σήμανση με τοποθέτηση τσιπ και καταγραφή αυτού στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ
Στην τήρηση των διατάξεων ως προς τη διατροφή, τις απαιτήσεις περιποίησης την ιατρική πρόληψη περίθαλψη και συμπεριφορά τους καθώς και τους τρόπους αναπαραγωγής, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των ζώων που καταλήγουν τελικά στους δρόμους.
Σε όλες τις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση, από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέλη από το Δήμο και Φιλοζωικό Σύλλογο Θήβας “?γιος Φραγκίσκος”, και καταγραφή των ιδιοκτητών που διαθέτουν αδέσποτα.

Στη συνέχεια
Σε εφαρμογή του νέου Νόμου 4483/2017 , θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Λιμενικό , Δασαρχείο) σχετικά:
Α) Με την ύπαρξη ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας( εμβολιασμοί με υποχρεωτικό τον αντιλυσσικό κλπ)
Β) Τοποθέτηση σήμανσης τόσο για τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι , γάτες), συμπεριλαμβανομένων και των σκύλων για κυνήγι καθώς και τους ποιμενικούς σκύλους, και …