Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ

Α) Στην ύπαρξη ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας( εμβολιασμοί  με υποχρεωτικό τον αντιλυσσικό κλπ)

Β)Στην τοποθέτηση σήμανσης (micro chip) τόσο για τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι,γάτες), συμπεριλαμβανομένων και των  σκύλων για κυνήγι καθώς και τους ποιμενικούς σκύλους, και την αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, αντιγράφου του πιστοποιητικού σήμανσης που θα εκδώσει ο κτηνίατρός τους.

Γ) Για την στείρωση με σκοπό τη μείωση του αριθμού των  αδέσποτων που καταλήγουν τελικά στους δρόμους.

Δ)   Για την τήρηση λήψης μέτρων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου, κανόνες υγιεινής και ευζωίας.

Ε) Στην τήρηση των διατάξεων ως προς τη διατροφή, την ιατρική πρόληψη περίθαλψη  και συμπεριφορά τους .

Σε όλες τις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες θα πρέπει να πραγματοποιείται ενημέρωση από τις αρχές των τοπικών κοινοτήτων, και παράλληλα θα γίνει καταγραφή των ιδιοκτητών που διαθέτουν ζώα συντροφιάς οι οποίοι θα πρέπει εντός σύντομης προθεσμίας να προσκομίσουν το πιστοποιητικό  με τον κωδικό σήμανσης(micro chip)  στο Αυτοτελές Τμήμα  Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου.

  Σε εφαρμογή του νέου Νόμου 4830/2021, πρόκειται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία κλπ).

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων θα επιβάλλονται οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα του άρθρου  του Ν. 4830/2021 καθώς και οι ποινικές κυρώσεις .

 Υπενθυμίζουμε ότι η εγκατάλειψη των νεογέννητων ζώων  από τους ιδιοκτήτες τους (άρθρο 24  παρ. 1 περ. β και παρ.2)  αποτελεί παράβαση  και επιβάλλεται πρόστιμο από                           30.000 -50. 000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό. 

Επίσης σε περίπτωση εγκατάλειψης ζώου συντροφιάς από τον ιδιοκτήτη του επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000-15.000 ευρώ  ανάλογα με την σοβαρότητα του αδικήματος  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται  στη Δημοτική Αστυνομία 2262350689/662, καθώς και  στην αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης των αδέσποτων  του Δήμου τηλ. 2262350672/674.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ-2-4-2024 ΤΕΛΙΚΟ