Τα Νέα του Δήμου

Υποχρέωση καθαρισμού ιδιόκτητων οικοπέδων εντός Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου για το 2020 ( 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε όλη τη ζώνη του Δήμου την υποχρέωση για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, όπως προβλέπεται από τους νόμους 3463/2006, 3852/2010 και τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις καθώς και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου (άρθρο 18), το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Οι κύριοι νομείς ή κάτοχοι ιδιωτικών ακαλύπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους, να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς και αποψιλωμένους, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

Σε αντίθετη περίπτωση το τμήμα Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων & Πολιτικής Προστασίας με έγγραφη όχληση προς τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του ακινήτου απαιτεί συμμόρφωση με τα παραπάνω εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, παρεμβαίνει αποκαθιστώντας το πρόβλημα και καταλογίζει πέραν του πρόστιμου και το κόστος αποκατάστασης του παραβάτη»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο τηλέφωνο 2262350690.