Νέα – Ανακοινώσεις

Υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο “ΞΥΝΗ΄΄ προσφέρει τη δυνατότητα 7 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικά κριτήρια.
Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια παρέχεται :
Μία ( 1 ) πλήρης – διετής – υποτροφία στο Ι. ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.
Μία ( 1 ) πλήρης – τριετής – υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων.
Πέντε ( 5 ) πλήρεις – ετήσιες – υποτροφίες στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ( Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1 ), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι. (απευθύνεται και σε αποφοίτους Γυμνασίου)

Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χορηγούνται από τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης των Δ/σεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:
1. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 32100-Λιβαδειά, κ. Σοφία Καράλη, τηλ.:22613-50344
2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, Χαϊνά 93, 34100-Χαλκίδα, κ. Νικόλαος Πέππας, τηλ: 22213-53413
3. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, 36100-Καρπενήσι, κ. Αγγελική Χαλκιά τηλ.:22373-50763, 22373-50743
4. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, Αρκαδίου 8,35100- Λαμία, κ. Αθανασία Πετροπούλου, τηλ:22313-53514
5. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, Γιδόγιαννου 31, 33100 –?μφισσα, κ. Καραγκιτζοπούλου Πηνελόπη, 22653-50615,22653-50602
και υπάρχουν επίσης αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 13/10/2015 στις ανωτέρω Διευθύνσεις Ανάπτυξης

Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Αρκαδίου 8, 34100-Λαμία, τηλ.:22313-53511,22313-535…