Νέα – Ανακοινώσεις

Υποστήριξη σχολείων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας Γυμνασίων, από τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων», με MIS:5000935.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου