Νέα – Ανακοινώσεις

Υπογραφή σύμβασης του έργου Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης».

Στις 8 Απριλίου 2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου στη ΣΑΕΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ΚΑ:2017ΕΠ76600017 και τίτλο : «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης» προϋπολογισμού 755.000,00 €, μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε», στο συνολικό ποσό των 266.145,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, ώστε στον χώρο να μπορούν να λειτουργήσουν η λαϊκή αγορά και η εμποροπανήγυρη, με πρόβλεψη ύπαρξης των απαραίτητων θέσεων των εμπόρων. Επίσης, υπάρχει και σχεδιαστική πρόνοια το υπόλοιπο διάστημα, μέσα από τη λειτουργία του ως μέρος κοινωνικής επαφής και αναψυχής – να αποτελέσει έναν πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής, ενισχύοντας την σχέση τους με τον κοινόχρηστο χώρο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση και η ασφαλτόστρωση των περιβάλλοντων τον χώρο οδών, καθώς και η κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας 20 οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης και το όλο έργο προβλέπεται να είναι πλήρως προσβάσιμο από ΑμΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Επίσης, πρόκειται να κατασκευασθεί γήπεδο μπάσκετ, που θα επιστρωθεί με ελαστικοσυνθετικό τάπητα και στο κέντρο του χώρου περίπου, μπροστά από το μεγάλο παρτέρι με τα παγκάκια θα κατασκευασθούν, με την χρήση διαφορετικών υλικών επίστρωσης, υπαίθριο σκάκι και υπαίθριο “κουτσό” παιχνίδι για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών ανέρχεται στους δώδεκα (12) μήνες.