Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Υπογραφή σύμβασης για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) του Δήμου Θηβαίων

ΘΗΒΑ

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού υλοποιεί ο Δήμος Θηβαίων, με την υπογραφή της σύμβασης για τη σύνταξη «Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) του Δήμου Θηβαίων» από τον Δήμαρχο Θηβαίων, κ. Γιώργο Αναστασίου. Η σύμβαση υπεγράφη την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022.

Ο Δήμος Θηβαίων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προώθησης του χωρικού σχεδιασμού και ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης καθώς και της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, θα προβεί στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών του ορίων, στα οποία θα καταγραφούν οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση θα ιεραρχηθούν βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Το ΕΣΕΚΚ έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και  την οργάνωση του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χώρου ενός ΟΤΑ με στόχο την αστική αναζωογόνηση και τη λειτουργική επάρκεια του χώρου, αποτελώντας ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο για την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 34.720.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Βασική μας προτεραιότητα είναι να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον Δήμο μας, με τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής. Αξιοποιώντας τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Θηβαίων προχωρά στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου που απαιτείται για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, αποκτώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.