Νέα – Ανακοινώσεις

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων”

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων»

Υπεγράφη, στις 27/11/2018 η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου του Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της αναδόχου εταιρείας ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ʺΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.ʺ με έδρα την Αλεξανδρούπολη, στο ποσό των 59.401,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ766 των έργων Κ.Α.:2017ΕΠ76600016 (Κ.Α.Ε.: 63.7326.01 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ), στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη στις 6/3/2018 μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων.

Η κατασκευή του έργου αφορά τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων που κατακλύζουν τον οικισμό του Υπάτου και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, από τις έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, μεγάλες ποσότητες ύδατος που προέρχονται από τις κλιτύς του βουνού Σαγματά συγκεντρώνονται στο δρόμο που διασυνδέει το Ύπατο με την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος- Σαγματά, ο οποίος λειτουργεί- κατά κάποιο τρόπο- σαν συλλεκτήριο ρέμα κατακλύζοντας το βόρειοδυτικό άκρο του χωρίου Ύπατο, καταστρέφοντας τις υποδομές του δρόμου και του παρακείμενου γηπέδου ποδοσφαίρου.

Γι’ αυτό τον λόγο ο Δήμος Θηβαίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά στην κατασκευή του έργου, που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες, ημιβραχώδες και βραχώδες, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, διάστρωση προϊόντων εκσκαφής, καθαρισμός κοίτης τάφρου από φερτά υλικά, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων με υλικό πληρώσεως …