Νέα – Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με τίτλο: “Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαγίων”

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαγίων»

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με τίτλο : «Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαγίων» με τον ανάδοχο, συνολικού ποσού 16.291,91 € που καλύπτεται από ΣΑΤΑ.

Το αντικείμενο του προαναφερόμενου έργου αφορά στις ακόλουθες εργασίες:
Αποξήλωση των κυβόλιθων περιμετρικά των δέντρων, στα σημεία όπου λόγω της ανάπτυξης των ριζών έχουν ανυψωθεί καθώς και στο βόρειο τμήμα της πλατείας, όπου το έδαφος έχει υποχωρήσει.
Κοπή των επιφανειακών ριζών των δέντρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στα σημεία που υπάρχει βλάβη στους κυβόλιθους.
Μικρές εκσκαφές περιμετρικά των δέντρων, κατασκευή κυκλικών παρτεριών γύρω από αυτά και πλήρωσή τους με κηπευτικό χώμα.
Κατασκευή στρώσης από σκυρόδεμα στο βόρειο τμήμα της πλατείας, στο σημείο όπου οι
κυβόλιθοι έχουν «καθίσει», έτσι ώστε η τελική του επιφάνεια να έχει την ίδια στάθμη με την υπόλοιπη πλατεία.
Επανατοποθέτηση των κυβόλιθων που είχαν αποξηλωθεί, με προσθήκη νέων σε ποσοστό μέχρι 50 %.
Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων από ευθύγραμμες ράβδους, απλού σχεδίου. Κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν στην βορειοανατολική πλευρά της πλατείας, όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά σε σχέση με το όμορο οικόπεδο, καθώς και στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας, προκειμένου αυτή να διαχωρισθεί από τον δρόμο.
Τοποθέτηση κάδων και καθιστικών σε σχέδια που θα υποδείξει η Υπηρεσία και στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη.

Οι εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα.