Νέα – Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τα Βάγια στην ΕΕΛ Θήβας- Ξεκινά άμεσα το έργο

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τα Βάγια στην ΕΕΛ Θήβας- Ξεκινά άμεσα το έργο

Τη σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο για το έργο «Δίκτυο προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» υπέγραψε στις 5/3/2018 ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θήβας κ. Αλέκος Στάικος.
Η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού των Βαγίων προς τον κεντρικό συλλεκτήρα ακαθάρτων της Θήβας- προκειμένου τα λύματα του οικισμού να οδηγηθούν προς επεξεργασία και διάθεση στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Θήβας (ΕΕΛ)- θα ξεκινήσει άμεσα και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Ο κ. Στάικος, μετά την υπογραφή της σύμβασης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικά έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προάσπιση της υγείας τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και εφαρμόζοντας την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Στοχεύουμε στην ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων και συμβάλλουμε καθολικά στην εξάλειψη φαινομένων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την περιοχή ευθύνης μας”

Θυμίζουμε ότι το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» (MIS 5008909), που μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 3943/25-09-2017 (ΑΔΑ:6Ψ297ΛΗ-Θ5Τ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη, εντάχθηκε στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.

H υλοποίηση της προαναφερόμενης Πράξης ξεκίνησε το 2014 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί …