Νέα – Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανακατασκευή του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα στη Θήβα.

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ενταγμένη για χρηματοδότηση πράξη με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013».

Στις 25 Απριλίου 2013 υπογράφηκε η σύμβαση για το υποέργο με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» προϋπολογισμού 4.700.000,00 € της ενταγμένης για χρηματοδότηση πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – …