Νέα – Ανακοινώσεις

«Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μελισσοκόμων»

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Χαλκίδα, 22-5-2014
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛ. ΑΦΕΝΤΑΚΗ 52 Αρ. Πρωτ. : 11
ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ. 34100
ΤΗΛ.: 22210-20507
e-mail: meli37@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μελισσοκόμων»

Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε τις αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των μελισσοκόμων στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού για το έτος 2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2 7 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 4 (ημέρα Παρασκευή)

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον:
 είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
 δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον:
 είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,
 είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
 δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και μπορεί να υποβληθεί:
 α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμε…