Τα Νέα του Δήμου

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Θηβαίων για απόκτηση Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Δήμος Θηβαίων ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση που εξέδωσε το Πράσινο Ταμείο, υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση Κοινόχρηστων Χώρων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος « Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019», συνολικού ποσού 431.520,88 €.

Περισσότερα εδώ

 

Πίσω στη λίστα