Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Υπεγράφη σήμερα η Σύμβαση Κατασκευής Έργου : “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2021”

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Θηβαίων η Σύμβαση Κατασκευής για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2021», συνολικού προϋπολογισμού 549.836,32 ευρώ από τον Δήμαρχο, κο Γεώργιο Δ. Αναστασίου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων και τον κο Ανδρέα Κατσόγιαννη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου και στον ΚΑΕ 30.7323.63 με πίστωση ποσού 573.655,11 ευρώ για το έτος 2023.

Ο Δήμος Θηβαίων ως Κύριος του Έργου (Κ.Τ.Ε.) αναθέτει το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2021» στην προαναφερθείσα εταιρεία η οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή καθώς και αναλαμβάνει την εκτέλεση κατασκευής του.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων σε σχετική δήλωσή του αναφέρθηκε εμφατικά στη σημαντικότητα του έργου που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση των δρόμων, τις κακοτεχνίες και τις παραφθορές τους.

ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΘΗΒΑΣ 2021