Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Υπεγράφη σήμερα η Σύμβαση Ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : “Εκπόνηση Προγράμματος Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Θηβαίων”

Σήμερα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 υπεγράφη η Σύμβαση Ανάθεσης Επιστημονικής Υπηρεσίας (Μελέτη) με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Θηβαίων» στα Γραφεία του Δήμου Θηβαίων μεταξύ του Δημάρχου Θηβαίων, κου Γεώργιου Αναστασίου και της Εταιρίας μ την επωνυμία «SWIXX APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.» ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που εδρεύει στην Ελευσίνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Μελέτιο Τζαφέρη – Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή των απαιτούμενων επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου Θηβαίων για τα οποία στο σύνολό τους έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στον οποίο έχει γίνει η καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων καθώς και η πρώτη εκτίμηση σεισμικής επάρκειας, σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης.

Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός εκείνων των υποδομών που έχουν χαμηλή  αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση με τα υπόλοιπα που εξετάστηκαν και επομένως χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού.

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.789,55 ευρώ (36.939,04 ευρώ με ΦΠΑ 24%).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ