Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Υπεγράφη η σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα – οδού Επαμεινώνδα – στην περιοχή παρέμβασης» ποσού 607.831,74 (χωρίς ΦΠΑ) και 753.711,36 (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, υπόγραψε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 τη σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα – οδού Επαμεινώνδα – στην περιοχή παρέμβασης» με την εταιρεία HELLASOD A.E.
Η αναβάθμιση της οδού Επαμεινώνδα αποτελεί το υποέργο 2 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» με κωδ. Πράξης: 5037893, ποσό συγχρηματοδότησης 761.861,00 € και ποσό σύμβασης 753.711,36 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού επί του κύριου πεζοδρόμου της πόλης, της οδού Επαμεινώνδα, καθώς και σε κάθετες σε αυτήν οδούς. Σημειακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν προς αντικατάσταση φθαρμένου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καθιστικά, κ.λ.π.) εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό με πινακίδες πληροφόρησης, κάδους μικροαπορριμμάτων, ποδηλατοστάτες κλπ. Επιπλέον συμπληρώνονται υψηλά δέντρα για τον σχηματισμό δεντροστοιχιών και την δημιουργία σκίασης σε όλο το μήκος της οδού ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα υφιστάμενα παρτέρια και όποιοι χώροι πρασίνου με θάμνους και πολυετής πόες για την αύξηση του λόγου της καλυπτικότητας του πρασίνου προς τις σκληρές επιφάνειες.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θηβαίων επισημαίνει ότι «Η πόλη μας γίνεται ολοένα πιο λειτουργική, αναβαθμίζεται αισθητικά και σε ακριβώς αυτό τον στόχο έχουμε επιδοθεί . Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση».

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου : ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ