Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου : «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023 στη Γραφεία του Δήμου Θηβαίων, μεταξύ του Δημάρχου Θηβαίων, που Γιώργου Αναστασίου και του κου Δημητρίου Κοροπούλη, νόμος εκπροσώπου της εταιρείας «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε», η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σταθεροποίηση βραχώδων πρανών σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνα – Αγίου Νικολάου προϋπολογισμού 1.830.776,09 ευρώ (2.270.162,35 ευρώ με ΦΠΑ.
Κατόπιν απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: «Μέτρα σταθεροποίησης βραχώδων σε τμήμα του δρόμου Δομβραίνας – Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο της δράσης «Προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και την υποβολή πρότασης στην Πράξη με τίτλο: «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αφορά την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το ποσό των 415.066,34 ευρώ από τους ίδιους Πόρους του Δήμου Θηβαίων και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΠΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ