Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ ΠΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΠΥΛΩΝ & ΙΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ ΠΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΠΥΛΩΝ & ΙΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

 

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου η δημόσια σύμβαση ποσού 293.988,55 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 364.545,80 ευρώ (με Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δημάρχου κ.Γεώργιου Αναστασίου  ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων και του κ. Νικόλαου Θεοδωρόπουλου, Αντιπρόεδρου ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.», ο οποίος έχει ορισθεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» ως Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ ΠΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΩΝ ΠΥΛΩΝ & ΙΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» και χρηματοδοτείται με το ποσό των 371.717,68€  από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κωδ. ΣΑΕ 2022ΕΠ05610014, Κωδικός ΟΠΣ: 5166467 (Κωδ. Απόφασης: 16496)) και με το ποσό των 44.409,31€ από πόρους του Δήμου Θηβαίων (ΣΑΤΑ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ποσοστό 20%..

 

Το έργο αφορά στην ανάπλαση τμήματος της οδού Πολυνείκους μήκους 140 μ. και εμβαδού 1.125 τμ. που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Καδμείας από την συμβολή των οδών Παναγιώτη Δράκου και Αμφίωνος έως την οδό Ετεοκλέους. Σε αυτό το μήκος βρίσκονται τρεις ανασκαμμένοι αρχαιολογικοί χώροι μεγάλης σημασίας για την αρχαία πόλη: Οι Ηλέκτρες Πύλες σε δυο οικόπεδα εκατέρωθεν της οδού στο βόρειο τμήμα της και το Ιερό Ηρακλέους στο νότιο τμήμα.

Κύριοι άξονες της παρέμβασης είναι η ανάδειξη της αισθητικής ταυτότητας του αστικού χώρου που συνάπτεται με τις αρχαιότητες με εφαρμογή μια νέας αρχιτεκτονικής σε πλαίσιο κατασκευασιμότητας και οικονομίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι κεντρικοί κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι θα αναδιαμορφωθούν λειτουργικά και αισθητικά, με κύρια εργαλεία την αναδιάρθρωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, τις ποικίλες δαπεδοστρώσεις, τις φυτεύσεις, τον αστικό εξοπλισμό, το φωτισμό, κλπ.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει ανασυγκρότηση του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου, δηλαδή της οδού, με δημιουργία οργανωμένων λειτουργικών ζωνών για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, για την στάθμευση, για τον αστικό εξοπλισμό και για τις φυτεύσεις. Με την οργάνωση σε ζώνες ανακατανέμεται ορθολογικά ο περιορισμένος χώρος ώστε να αποδοθεί σε κατοίκους και επισκέπτες αστικό περιβάλλον λειτουργικό και αισθητικά αναγεννημένο. Βασικό κριτήριο της νέας διάρθρωσης της οδού είναι η προτεραιότητα που θα δοθεί στον πεζό με την εφαρμογή σχεδιασμού καθολικής προσβασιμότητας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥΣ