Τα Νέα του Δήμου

Υπαίθρια γυμναστήρια σε Θήβα, Ελεώνα και Αμπελοχώρι

Υπαίθρια γυμναστήρια για ενήλικες απέκτησαν οι Κοινότητες Ελεώνα, Αμπελοχωρίου και Θήβας. Το έργο, που συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 38.241,60 ευρώ με ΦΠΑ 24% ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ), αφορούσε την προμήθεια δέκα (10) οργάνων άθλησης ενηλίκων για κάθε κοινότητα, συνολικά δηλαδή τριάντα (30) όργανα εξωτερικού χώρου και υπαίθρου (όργανα γυμναστικής έκτασης ποδιών, ποδηλάτου, βάδισης, ελλειπτικής κίνησης ποδιών, εκτάσεων, βάδισης αέρος, πιέσεων και έλξεων ώμων, παράλληλες μπάρες και πάγκο κοιλιακών).

Τα εν λόγω όργανα τοποθετήθηκαν στους ακόλουθους κοινόχρηστους χώρους και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη και επισκέπτη για δωρεάν χρήση 24ώρες το 24ωρο.
• Στην Κοινότητα Θήβας πλησίον του Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής (Πυρί- Σταθμός)
• Στην Κοινότητα Ελεώνα πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου
• Στην Κοινότητα Αμπελοχωρίου πλησίον του Δημοτικού Σχολείου και του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Το υπαίθριο γυμναστήριο λόγω της ανατομίας και της κατασκευής των οργάνων του δεν απαιτεί την παρουσία και καθοδήγηση γυμναστή, ενώ τα όργανα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Τα οφέλη για τους χρήστες αυτών είναι πολλαπλά, τόσο σε επίπεδο φυσικής και πνευματικής κατάστασης όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης.