Νέα – Ανακοινώσεις

Τρείς νέες προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Τρείς νέες προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην δημοσίευση τριών (3) νέων προσκλήσεων για δράσεις του Μέτρου 10 « Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις αφορούν:
1) Την 1η πρόσκληση της Δράσης 10.1.07 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ»
2) Την 1η πρόσκληση της Δράσης 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», και
3) Την 2η πρόσκληση της Δράσης 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Πληροφορίες για του στόχους των δράσεων, το πεδίο και τις γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής, το είδος και το ύψος των ενισχύσεων, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και των εκμεταλλεύσεων, τις δεσμεύσεις των δικαιούχων, καθώς και την περίοδο και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σύνδεσμο https://pste.gov.gr/prosklisis-paa-2014-2020/