Νέα – Ανακοινώσεις

Το νέο Προεδρείο και τα νέα μέλη των Επιτροπών του Δήμου Θηβαίων

Πραγματοποιήθηκαν στην Κυριακή 6 Ιανουαρίου στο Δήμο Θηβαίων, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2013, οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του 2014.

Στις θέσεις του Προεδρείου επανεξελέγησαν Πρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Κοκοντίνης, Αντιπρόεδρος ο κ. Ευάγγελος Ζωγράφος και Γραμματέας η κα. Δήμητρα Κουτσοδήμου.

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη αυτής οι κ.κ. Βενιζέλος Κων/νος, Δρένιος Σωτήριος, Μπατσούλης Δημήτριος, Παπαδημητρίου Ιωάννης, Στάικος Αλέκος, Στρατέλος Νικόλαος, Τουλουμάκος Αντώνης και Τσαραμπάρης Παναγιώτης και αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Βενιζέλος Παναγιώτης, Κοντού Ιουλία, Μίχας Πέτρος, Νόκας Θεμιστοκλής και Χατζίνα Αικατερίνη.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Πέτραινας.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη αυτής οι κ.κ. Βενιζέλος Παναγιώτης, Γιαννίκας Δημήτριος, Κεφαλάς Κων/νος, Κουντούπης Δημήτριος, Κουτσοδήμου Δήμητρα, Νικολάου Αναστάσιος, Σδόνας Γεώργιος και Χατζησταμάτης Ανδρέας και αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Βενιζέλος Κων/νος, Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ζερικιώτης Παναγιώτης, Νίκας Παναγιώτης και Σκαλής Γεώργιος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα είναι ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου.