Νέα – Ανακοινώσεις

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ -30 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 23-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 37080
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 37080/23-12-2013 πρόσκληση για την 36η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Αποδοχή ποσού 46.330,00 € από ΥΠ.ΕΣ. Τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ’ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 9 παρ. 6α του Ν.2880/2001.
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Φόρος Ζύθου έτους 2013».
3. Αποδοχή ποσού 31.590,00 € από ΥΠ.ΕΣ. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 άρθρο 24 του Ν.2130/93» .
4. Αποδοχή ποσού 64.670,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για 12η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες»
5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.528,03 € από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Κάλυψη δαπάνης μεταφορά μαθητών κατά την σχολική περίοδο 2012/2013( χρημ. Εντολή 50628/13)».
6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.872,28 € από ΥΠ.ΕΣ. για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων από 1/9/2013 έως 31/12/2013 (χρημ. Εντολή 51140/13).
7. 8η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
8. Έγκρισης της υπ’ αριθ. 77/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά την β’ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της οικ.έτους 2013.
9. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από παραβάσεις Τροχαίας.
10. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από π…

Πίσω στη λίστα