Νέα – Ανακοινώσεις

Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ -30 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 23-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 37080
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 37080/23-12-2013 πρόσκληση για την 36η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Αποδοχή ποσού 46.330,00 € από ΥΠ.ΕΣ. Τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ’ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 9 παρ. 6α του Ν.2880/2001.
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Φόρος Ζύθου έτους 2013».
3. Αποδοχή ποσού 31.590,00 € από ΥΠ.ΕΣ. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 άρθρο 24 του Ν.2130/93» .
4. Αποδοχή ποσού 64.670,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για 12η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες»
5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.528,03 € από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Κάλυψη δαπάνης μεταφορά μαθητών κατά την σχολική περίοδο 2012/2013( χρημ. Εντολή 50628/13)».
6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.872,28 € από ΥΠ.ΕΣ. για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων από 1/9/2013 έως 31/12/2013 (χρημ. Εντολή 51140/13).
7. 8η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
8. Έγκρισης της υπ’ αριθ. 77/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά την β’ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της οικ.έτους 2013.
9. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από παραβάσεις Τροχαίας.
10. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων από π…