Νέα – Ανακοινώσεις

Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/07.01.2019 με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1228/8.2.2018 και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017, που αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με το άρθρο 1 της παραπάνω ΚΥΑ ορίστηκε ως κριτήριο για τη χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, οι αιτούντες να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/10/2018.