Νέα – Ανακοινώσεις

Σύσκεψη του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων για τη θερινή περίοδο 2019

Σύσκεψη του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων για τη θερινή περίοδο 2019

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάλου, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στο Δημαρχείο της Θήβας, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Τον Απολογισμό των πλημμυρικών φαινομένων – χιονοπτώσεων και παγετού 2018 -2019 στη ζώνη ευθύνης του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.
2. Τον Σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της Αντιπυρικής Περιόδου 2019 καθώς και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων – υπηρεσιών.
3. Την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεισμών.

Στην ανωτέρω σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας- Αντιδήμαρχος Δήμου Θηβαίων, ο κ. Οικονόμου Γεώργιος Αντιπύραρχος – Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θήβας, ο κ. Παπαδάκης ?γγελος -Λ/γός ΠΒ Εκπρόσωπος του ΚΕΠΒ, ο κ. Γιαννακόπουλος Θεόδωρος- Επικελευστής Λ.Σ. Διοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος Δομβραίνας, ο κ. Αμοιρίδης Κωνσταντίνος Τμηματάρχης, Εκπρόσωπος Δασαρχείου Θηβών, ο κ. Δημητρίου Δημήτριος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας, ο κ. Χρυσικός Επαμεινώνδας Αν/της Δ/της Τ.Υ.Δ.Θ., ο κ. Θεοδοσιάδης Παρασκευάς από το Τμήμα Μελετών – Επιβλέψεων & Γρ. Πολ/κής Πρ/σίας Δ.Θ. και ο κ. Παπαναστασίου Σπυρίδωνας- Υπάλληλος Τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων & Πολιτικής Προστασίας Δ. Θ.
Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του χειμώνα που πέρασε (απολογιστικά και ειδικά) και στον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, όπως αυτό διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες τη συγκεκριμένη περίοδο.
Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διατάξεως συναποφασίστηκαν οι ακόλουθες βασικές ενέργειες, με βάση τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο της Γ.Γ. Π. Προστασίας και το Μνημόνιο Ενεργειών του Δήμου για την αντιπυρική περίοδο, με σκοπό τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, ήτοι:

Διάθεση μηχανημάτων του Δήμου, προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
Συντήρηση και αντικατάσταση πυροσβεστικών υδροστομίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Π.Υ.
Προληπτικός καθαρισμός βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας άλση, πάρκα κλπ., σε ιδιόκτητα οικόπεδα σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις και του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» , σε αγροτεμάχια με σιτοκαλαμιές ή υπολείμματα άλλων καλλιεργειών πλησίον των δασών Μοσχοποδίου, Κιθαιρώνα κλπ, ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη προς την πλευρά που γειτνιάζουν με αυτά.
Συνεχής ενημέρωση των πολιτών από το Δήμο, με ανάλογα Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις, για όλα τα παραπάνω μέτρα πρόληψης, σε συνεργασία με όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
Ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Βοιωτίας για την εξέλιξη όποιας κατάστασης.
Επιτήρηση όλων των δασικών εκτάσεων και κυρίως των Δασών Μοσχοποδίου και Κιθαιρώνα και του αλσυλλίου της Αγ. Τριάδας από το Δήμο, τη Δασική Υπηρεσία, ομάδες εθελοντών κλπ.
Απαγόρευση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση της Π.Ε. Βοιωτίας το μέτρο αυτό, στα Δάση Μοσχοποδίου και Κιθαιρώνα και Αγ.Τριάδα Τοπ. Κοιν. Θήβας, σε συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ. Κ.Ε.ΠΒ, Δασαρχείο.
Εκπομπή περιπόλων από Κ.Ε.ΠΒ, Π.Υ και ΕΛ.ΑΣ σε περίπτωση υψηλού δείκτη επικινδυνότητας.

Σε ότι αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση σεισμών έγινε ενημέρωση για τους χώρους καταφυγής καταυλισμού που έχει ορίσει ο Δήμος.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εξέφρασαν ομόφωνα την αισιοδοξία τους για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο και την αγαστή συνεργασία για την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος.