Νέα – Ανακοινώσεις

Σύσκεψη του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων για τη θερινή περίοδο 2019

Σύσκεψη του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων για τη θερινή περίοδο 2019

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάλου, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στο Δημαρχείο της Θήβας, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Τον Απολογισμό των πλημμυρικών φαινομένων – χιονοπτώσεων και παγετού 2018 -2019 στη ζώνη ευθύνης του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.
2. Τον Σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της Αντιπυρικής Περιόδου 2019 καθώς και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων – υπηρεσιών.
3. Την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεισμών.

Στην ανωτέρω σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας- Αντιδήμαρχος Δήμου Θηβαίων, ο κ. Οικονόμου Γεώργιος Αντιπύραρχος – Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θήβας, ο κ. Παπαδάκης ?γγελος -Λ/γός ΠΒ Εκπρόσωπος του ΚΕΠΒ, ο κ. Γιαννακόπουλος Θεόδωρος- Επικελευστής Λ.Σ. Διοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος Δομβραίνας, ο κ. Αμοιρίδης Κωνσταντίνος Τμηματάρχης, Εκπρόσωπος Δασαρχείου Θηβών, ο κ. Δημητρίου Δημήτριος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας, ο κ. Χρυσικός Επαμεινώνδας Αν/της Δ/της Τ.Υ.Δ.Θ., ο κ. Θεοδοσιάδης Παρασκευάς από το Τμήμα Μελετών – Επιβλέψεων & Γρ. Πολ/κής Πρ/σίας Δ.Θ. και ο κ. Παπαναστασίου Σπυρίδωνας- Υπάλληλος Τμήματος Αυτεπιστασίας – Συντηρήσεων & Πολιτικής Προστασίας Δ. Θ.
Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του χειμώνα που πέρασε (απολογιστικά και ειδικά) και στον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, όπως αυτό διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες τη συγκεκριμένη περίοδο.
Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διατάξεως συναποφασίστηκαν οι ακόλουθες βασικές ενέργειες, με βάση τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο της Γ.Γ. Π. Προστασίας και το Μνημόνιο Ενεργειών του Δήμου για τη…