Νέα – Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΘΗΒΑΙΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΜΕΜΒΡΙΟΥ

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 7-11-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 32695

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 32695/7-11-2013 πρόσκληση για την 31η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Αποδοχή της ένταξης των πράξεων με τίτλο : «Απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία της πόλης της Θήβας ιδιοκτησίας Παπαχατζή» και «Απόκτηση κοινόχρηστων χώρων στην δυτική πλευρά του ρέματος της Δίρκης της Θήβας ιδιοκτησίας Πήλιουρη – Ξύδη» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 1 «Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013» του Πράσινου Ταμείου, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
2. Λήψη απόφασης για την αύξηση διαστάσεων κατασκευής περιπτέρου της κ. Φίλου Στέλλας (σχετ. η υπ’ αριθ. 113/13 Απόφαση της Επ. Ποιότητας Ζωής).

3. Έγκριση μεταβίβασης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Σφυρίδη Βασιλείου του Ευαγγέλου στον υιό του Ευάγγελο Σφυρίδη του Βασιλείου κάτοικο Θηβών.

4. Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων.

5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων, έτους 2014.

6. Έγκριση της υπ’ αρ. 63/2013 Απόφα…