Νέα – Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 13-6-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 16995
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 16995/13-6-2013 πρόσκληση για την 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Λήψη απόφασης στο θέμα που αφορά την κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού της ΔΟΥ Θηβών και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στη ΔΟΥ Λιβαδειάς.

2) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2012.

3) Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο : «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Δ. Δομβραίνας» πρώην Δ.Θίσβης.

4) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση δικτύου άρδευσης χώρων πρασίνου».

5) Αναμόρφωση και συμπλήρωση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (268/2012 Α.Δ.Σ.).

6) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 2μηνης διάρκειας.

7) Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Θηβαίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ