Νέα – Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ_ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 10-1-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 638
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 638/10-1-2013 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 14 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ)».

2) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μετά του αναπληρωτή του και επιλογή παραγωγικών τάξεων που θα συμμετάσχουν στη σύνθεσή της.

5) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θήβας (ΔΗΚΕΘ).

6) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.).

7) Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Θηβαίων ΕΣΠΑ 2007 – 2013».

8) Έγκριση της υπ’ αριθ…