Τα Νέα του Δήμου

Συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων

Υπό την Προεδρία του Δημάρχου Θηβαίων κ. Γιώργου Αναστασίου συνεδρίασε στις 12 Οκτωβρίου 2020 στο Δημαρχείο Θήβας, το αρμόδιο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων.

Κύρια θέματα της συνεδρίασης ήταν ο συντονισμός των δράσεων και η συνεργασία των φορέων για :

• την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων-παγετού 2020-2021 στη ζώνη ευθύνης του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων,
• την πρόληψη- αντιμετώπιση σεισμών

ενώ πραγματοποιήθηκε και απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση και με βάση τα μνημόνια ενεργειών που έχει συντάξει ο Δήμος, τη νομοθεσία και τις οδηγίες των εγκυκλίων και ιδιαίτερα τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων, καθορίστηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες έκαστου φορέα και οι απαραίτητες συνεργασίες, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των επιπτώσεων από τα έντονα φαινόμενα.

Στη σύσκεψη παρευρέθησαν τα μέλη του ΣΤΟ : κ. Α. Χατζησταμάτης -Αντιδήμαρχος Θηβαίων, κ. Δ. Κραγιόπουλος- Διοικητής Π.Υ. Θήβας, κ. Δ. Σολωμίδης- Εκπρόσωπος του ΚΕΠΒ Θήβας,κ. Θ.Πόκας –Εκπρόσωπος Α.Τ. Θηβών, κ. Μ. Κακοσαίος- Εκπρόσωπος Τμήματος Πολ. Προστασίας ΠΕ Βοιωτίας, o κ. Δ. Δημητρίου-Υπάλληλος Πολ. Προστασίας ΠΕ Βοιωτίας, κ. Κ. Αμοιρίδης-Εκπρόσωπος Δασαρχείου Θηβών, κ. Aθ. Τσάλεζας- Εκπρόσωπος ΥΕΒ,κ. Ε. Χρυσικός-Αν. Δντής ΤΥΔΘ και κ. Σπ. Παπαναστασίου- υπάλληλος τμήματος πολιτικής προστασίας Δ.Θ.