Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δ.Σ. Θηβαίων – Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 5-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 35470
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200
Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 35470/5-12-2013 πρόσκληση για την 34η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 108/2013 απόφαση της Επ.Π.Ζωής) (θέμα από αναβολή).
2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Θηβαίων και Ανδρέα Ξύδη – Φωτεινής Σαμιώτη για την απόκτηση Κ.Χ. στο Ο.Τ. 331 μεταξύ των Ο.Τ. 332-658,331 και 654-331,332, σύμφωνα με την 2/2006 πρ. αναλογισμού.
3. 7η Αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.
4. Έκφραση γνώμης επί αιτήσεως για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στη θέση εντός του αρχαιολογικού χώρου Πλαταιών, πρώην ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ.(σχετ. η υπ’αριθ. 3/2013 απόφαση της Τ.Κ. Πλαταιών).
6. Λήψη απόφασης για την παραλαβή του Α’ Σταδίου της Γεωλογικής Μελέτης Καταλληλότητας για τη μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για τη Γεωγραφική Περιφέρεια Δήμου Θίσβης.
7. Έγκριση πρακτικού καθορισμού τιμήματος προσκυρωτέρου ακινήτου μεταξύ των ιδιοκτησιών Μαστροκώστα – Τερζή – Τσιμέκη – Νίκα, στο Ο.Τ. 238 στη συνοικία Παλαιά Σφαγεία της πόλης των Θηβών.
8. Έγκριση πρακτικού καθορισμού τιμήματος προσκυρωτέου …