Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δ.Σ. -Δευτέρα 30 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 26-6-2014
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 19338
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200 Π Ρ Ο Σ :

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 19338/26-6-2014 πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ του 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο. Έκδοση Απόφασης – Ψηφίσματος από το Δ.Σ. για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014 περί του τρόπου αξιολόγησης των εργαζομένων στους Δήμους, μετά από αίτημα του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου.

2ο. Έγκριση ψηφίσματος που εκδόθηκε μτά από σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά με θέμα τα Νοσοκομεία του Νομού κατόπιν του από 13-6-2014 εγγράφου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θήβας.

3ο. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη υπομνήματος για λογαριασμό του Δήμου Θηβαίων ενώπιον του Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

4ο. 2η Τροποποίηση Προγράμματος επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος 2014.

5ο. 3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014.

6ο. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Θηβαίων, έτους 2014.

7ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών και την αποξήλωση των υφιστάμενων οργάνων, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου κατ’ εφαρμογή του άρθου 7 παρ. 2Γ της υπ’ αριθ. 28492/11-5-2009 Υπ.Απόφασης.
8ο. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση της Π….